SAMBUTAN JUBLI BUAH PUKUL LIAN KE-121 TAHUN


( 5hb Januari 1897 - 5hb Januari 2018 )

Thursday, May 12, 2011

EKSKLUSIF : TEKS UCAPAN CIKGU DIN MISAI SEMPENA MAJLIS GRADING LIAN PADUKAN 2010 (BAH. 2)

Justeru itu diperingkat persatuan,perpaduan dan permuafakatan sentiasa dititikberatkan baik dalam penyusunan strategi pembangunan dan pentadbiran supaya kedaulatan mampu dikekalkan dan dipertahankan.Perpaduan dari perspektif Islam.Islam menyeru umatnya kearah perpaduan dan kesatuan.Sesungguhnya semangat bersatu padu membentuk umat yang menjunjung dasar persaudaraan.Firman Allah S.W.T bermaksud :-

" DAN BERPEGANG TEGUHLAH KAMU SEKALIAN KEPADA TALI ALLAH DAN JANGANLAH KAMU BERCERAI BERAI DAM KENANGLAH NIKMAT ALLAH KEPADA KAMU KETIKA KAMU BERMUSUH-MUSUHAN IAITU ALLAH MENYATUKAN DIANTARA KAMU(SEHINGGA KAMU BERSATU PADU DENGNA NIKMAT ISLAM) ,MAKA (JADILAH KAMU DENGAN NIKMAT ALLAH ITU ORANG ISLAM YANG BERSAUDARA)"
Surah Al-Imran,Ayat 103

Al-Quran juga menunjukkan kesan buruk persengketaan supaya menjadi pengajaran yang tidak wajar diulangi samada melalui bentuk penceritaan atau penyataan umum.Golongan berpuak-puak dan sering bersengketa dilabel sebagai perbuatan golongan musyrik.

Apa pun agama yang dianuti,rata-rata menyeru agar penganutnya melakukan kebaikan bersatu padu,berakhlak mulia dan melarang sebarang yang menjurus kearah kehancuran.Dengan perpaduan dan muafakatlah rancangan pada hari ini dapat kita adakan dan dijalankan.Ramai individu yang terlibatuntuk melaksanakan acara ini.

Persatuan Seni Silat Lian Padukan amat berterima kasih kepada semua AJK Kerja termasuk isteri-isteri kami yang setia dengan hobi kami.Kepada Encik Harizan,Encik Sairul & Encik Azmi selaku Pengurus Maintenance Residensi HELP.Sekalung budi jutaan terima kasih kerana mengadakan tempat /dewan ini.

BUAH PUKUL SEDIA MENANTI
PENUMBUK DI HULUR PERISAI DIBERI
LIAN PADUKAN SERING CURIGAI
APA NIAT MUSUH YANG BERDIRI
JANGKA DAN UKUR SIFIR DIBERI
ITULAH DIA PETUA BERDIRI


Akhirnya Selamat Grading Kepada Semua.Salam 1 Lian Padukan Salam 1 Malaysia

Assalamualaikum W.B.T

No comments: